رشته رياضيات و کاربردها رشته جديدي است که جايگزين رشته هاي رياضي محض و کاربردي شده است.  تحصیل در رشته رياضيات و کاربردها مستلزم علاقه فراوان و تسلط کافي در دروس کمي به خصوص رياضي است.

داشتن قدرت تجزيه و تحليل کمي در سطح خوب براي دانشجويان اين رشته لازم است. فارغ التحصیلان رشته رياضيات و کاربردها داراي زمينه کاري مختلف در جامعه هستند به خصوص اگر مدارج عالي اين رشته را نيز گذرانده باشند..

رشته ریاضیات و کاربردها از سال 1392 در دانشگاه شهرضا تاسیس شد و از مهرماه 1392 پذریش دانشجو در این رشته آغاز گردید.